Βιβλιοθήκη ΙΤΣΑΚ

Οδός Δασυλίου
Πυλαία
55535 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Phone: (+30) 2310.476.081-4

Fax: (+30) 2310.476.085

http://koha.itsak.gr